Tại trường Đại học Kinh tế Huế, chúng tôi luôn đề cao và quan tâm đến chất lượng giảng dạy và hỗ trợ hoạt động đầu ra, tìm kiếm việc làm cho sinh viên.

Mặc dù bị ảnh hưởng và tác động của dịch Covid-19, tuy nhiên nhà trường vẫn duy trì và nỗ lực thực hiện các hoạt động kiến tạo chất lượng và hỗ trợ cho sinh viên:

1. Chương trình “Ngày hội việc làm 2021” đã giúp cho các sinh viên vừa tốt nghiệp của nhà trường có cơ hội được tuyển dụng vào các công ty và tập đoàn với tỷ lệ việc làm mang lại từ ngày hội trên số sinh viên tốt nghiệp tham gia tìm kiếm việc làm đạt xấp xỉ 1,3 việc làm/sinh viên. Đây là sự hỗ trợ cần thiết cho các em sinh viên nhằm tạo điều kiện giúp các em có việc làm trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

2. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng tích cực tăng cường các hoạt động liên kết với doanh nghiệp để hỗ trợ sinh viên trong thời gian học trên giảng đường cũng như mang lại các cơ hội kiến tập và thực tập. Nhiều sinh viên thông qua các hoạt động này đã được doanh nghiệp tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.

3. Song hành với việc liên kết các doanh nghiệp và tập đoàn, Nhà trường cũng không ngừng mở rộng mối quan hệ hợp tác cùng các đối tác trên thế giới. Tính đến nay, nhà trường đã có mối quan hệ hợp tác liên kết với 2 đối tác tại Mỹ, 17 đối tác tại châu Âu, 4 đối tác tại Úc, 20 đối tác tại Châu Á và là thành viên của 2 hiệp hội, tổ chức quốc tế.

4. Ngoài ra, nguồn lực nội bộ của nhà trường cũng không ngừng được nâng cao chất lượng. Nhà trường có số lượng giảng viên có trình độ chuyên môn cao ngày càng tăng, chương trình và phương pháp giảng dạy không ngừng được cập nhật.

5. Chương trình học được thiết kế linh hoạt, giúp sinh viên hoàn toàn chủ động sắp xếp thời gian học tập phù hợp với năng lực của mình. Điều này đã giúp gần 30% sinh viên có thể tốt nghiệp sớm, giúp tiết kiệm chi phí sinh hoạt, học tập và nắm bắt tốt hơn cơ hội việc làm. Thống kê cho thấy năm 2019, Khóa 49 có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp sớm chỉ 20.94% nhưng đến năm 2021 tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp sớm của khóa K51 đạt đến 27.52%.

Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đầu tư và phát huy thêm các nhân tố khác để giúp nâng cao cơ hội việc làm, đảm bảo tương lai cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế.