Trong chuỗi hoạt động Tư vấn tuyển sinh năm 2021, ngày 19 và 20/03/2021, đoàn Tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế do TS. Phan Thanh Hoàn, Trường  Phòng Đào tao; TS. Nguyễn Quang Phục, Trưởng Phòng Công tác sinh viên – Thư viện làm trưởng đoàn đã đến với các em học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Nhiều ưu đãi trong tuyển sinh

Trường Đại học Kinh tế có nhiều chính sách ưu đãi trong tuyển sinh và chính sách học bổng khuyến khích học tập. Với những bạn đạt điểm tuyển sinh (không tính điểm ưu tiên) từ 27.0 điểm trở lên sẽ nhận học bổng toàn phần trị giá 100% học phí theo ngành trúng tuyển trong học kỳ đầu tiên; Tuyển chọn đi học nước ngoài theo các chương trình trao đổi sinh viên của Trường ĐH Kinh tế với các trường đại học trên thế giới; Xét và cấp học bổng tài trợ của cá nhân, tổ chức tài trợ cho sinh viên. Từ 25 đến dưới 27 điểm sẽ nhận học bổng toàn phần trị giá 50% học phí theo ngành trúng tuyển trong học kỳ đầu tiên.

Nhiều chuyên ngành hấp dẫn

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế là một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao; thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, cung ứng dịch vụ về lĩnh vực kinh tế và quản lý phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Năm nay nhà trường tuyển sinh 1.860 chỉ tiêu ở 21 ngành. Trong đó, có nhiều ngành “hot” như:  Logistic và chuỗi cung ứng; Kinh tế quốc tế; Quản trị kinh doanh; Marketing, …