Khảo sát ý kiến về tên Tiếng Anh và Tên viết tắt của Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Huế

Để có thể xây dựng thương hiệu và bộ nhận diện thương hiệu tốt, tên tiếng Anh và tên viết tắt của Trường là một trong những cơ sở quan trọng đầu tiên cần được thống nhất. Do đó, nhà trường thực hiện khảo sát lấy ý kiến của các cán bộ giảng viên và nhân viên nhằm thảo luận và đề xuất phương án phù hợp nhất, từ đó làm căn cứ cho những bước tiếp theo trong kế hoạch xây dựng thương hiệu.