Sáng nay 09/03, tại Hội trường C, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết TW8, khóa XII và bồi dưỡng chính trị đầu năm 2019 cho toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn trường.

Đ/c Phùng Văn Vinh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã được Báo cáo viên Phùng Văn Vinh, Phó Trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế đạt các nội dung Nghị quyết Trung ương 8, khoá XII của Đảng; Kinh tế – Xã hội năm 2018 và Kế hoạch phát triển năm 2019,…

Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị nhằm tạo niềm tin, sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Trường, trước mắt là thi đua lập thành tích hướng tới lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế.

Đức Phương