Hợp tác quốc tế

Hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Kinh tế luôn đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Nhà nước về quan hệ với đối tác nước ngoài, tập trung vào hai mảng chính, đó là hợp tác đào tạo và hợp tác nghiên cứu. Trường đã thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 40 trường đại học và tổ chức quốc tế, thực hiện bốn chương trình liên kết đào tạo đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài, triển khai nhiều dự án nghiên cứu quan trọng và ký nhiều thỏa thuận hợp tác với các trường đại học quốc tế. Nhiều cán bộ giảng viên của Trường là thành viên của các mạng lưới quốc tế như: Chương trình kinh tế môi trường Đông Nam Á (EEPSEA), Hiệp hội các nhà kinh tế học tài nguyên môi trường Châu Âu (EAAERE), Hiệp hội các nhà kinh tế học tài nguyên môi trường Đông Nam Á (EAAERE), Mạng lưới nghiên cứu phát triển bền vững khu vực Mekong (SUMERNET), Hiệp hội quốc tế các nhà kinh tế Việt Nam (ISVE), Hiệp hội các nhà nghiên cứu Quản trị kinh doanh (AOM), Hiệp hội các nhà nghiên cứu Kinh doanh quốc tế (AIB),…

Với những phương thức hợp tác đa dạng, hoạt động hợp tác quốc tế của Trường đã góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng giảng viên, đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy, từ đó góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và nâng cấp cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị của Nhà trường.

Trường Đại học Kinh tế ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Rennes 1, Pháp (Giai đoạn 2017-2021)

Lĩnh vực hợp tác

– Trao đổi giáo viên và sinh viên;

– Phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế;

– Liên kết đào tạo đại học và sau đại học;

– Các chương trình, dự án nghiên cứu khoa học.

Các chương trình hợp tác đào tạo đã và đang thực hiện:

– Dự án “Đào tạo cử nhân tài năng chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch bằng tiếng Anh”, hợp tác với Trường Quản lý công nghiệp du lịch, Đại học Hawaii với sự tài trợ của quỹ Ford, thời gian (2003 – 2007);

– Dự án “Đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch bằng tiếng Pháp”, do Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF) tài trợ, giai đoạn (2000 – 2011);

– Chương trình đào tạo thạc sĩ “Quản lý chu kỳ dự án và phương pháp luận có sự tham gia”, phối hợp với Đại học Roskilde (Đan Mạch), Đại học Durham (Anh), Đại học Rome (Ý), Đại học Chulalongkorn (Thái Lan), Đại học Nông nghiệp Hoàng Gia (Campuchia) với sự tài trợ của Chương trình liên kết Châu Á;

– Chương trình đào tạo đồng cấp bằng trình độ đại học ngành Tài chính – Ngân hàng, liên kết với Đại học Rennes 1, Cộng hòa Pháp, từ năm 2007 đến nay;

– Chương trình tiên tiến đào tạo cử nhân song ngành Kinh tế nông nghiệp – Tài chính, liên kết với Đại học Sydney, Úc, từ năm 2010 đến nay;

– Chương trình liên kết đào tạo quốc tế cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, liên kết với Viện công nghệ Tallaght, Ailen, từ năm 2016 đến nay.

Với đặc điểm là một đại học vùng, giảng viên của Trường Đại học Kinh tế còn tham gia giảng dạy cho một số chương trình liên kết đào tạo của các trường thành viên Đại học Huế.

Trường Đại học Kinh tế Huế ký Biên bản ghi nhớ với Trường Đại học Sofia, Bungari

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế

Cơ sở 1: 100 Phùng Hưng – TP Huế. Cơ sở 2: 99 Hồ Đắc Di – TP Huế. Điện thoại: 0234.3.691333 – Email: vanthudhkt@hce.edu.vn

Thiết kế và phát triển bởi Huesoft