MÃ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ: DHK

MÃ NGÀNH: 7310101

CHỈ TIÊU: 220

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH MỖI KỲ: 4.8 triệu

4 MÃ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN:

Toán, Vật lý, Hóa học (A00)

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Ngữ văn, KHXH (C15)

Ngành Kinh tế có 3 chuyên ngành với cơ hội việc làm như sau:
1/ CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

– Cán bộ quản lý và chuyên viên trong các cơ quan quản lý nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường, như Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Sở Tài Nguyên và Môi Trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường.

– Chuyên viên và nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu tài nguyên và môi trường, các cơ quan chức năng quản lý các vấn đề môi trường,

– Chuyên viên của các tổ chức quốc tế về bảo vệ tài nguyên và môi trường, của các chương trình dự án về tài nguyên và môi trường của Chính phủ hoặc do nước ngoài tài trợ;

– Cán bộ quản lý tài nguyên và môi trường tại các khu đô thị, khu công nghiệp và các doanh nghiệp.

– Chuyên viên đánh giá tác động môi trường và các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu.

– Cán bộ giảng dạy tài các Trường đại học, Cao đẳng về lĩnh vực kinh tế.

– Có thể tự khởi nghiệp.

2/ CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

– Các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, lập kế hoạch và quản lý dự án đầu tư từ trung ương đến địa phương, như Bộ kế hoạch đầu tư, Sở Kế hoạch Đầu tư, Phòng Kế hoạch Đầu tư,

– Các viện nghiên cứu, quy hoạch phát triển, các tổ chức, chương trình nghiên cứu, hỗ trợ phát triển, phòng tài chính – kế hoạch…;

– Ban quản lý các dự án đầu tư, ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, các khu quy hoạch đô thị…

– Các tập đoàn, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; công ty tư vấn đầu tư, các công ty liên doanh, hoặc công ty 100% vốn nước ngoài.

– Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu viên tại các trường liên quan đến kinh tế, kế hoạch và đầu tư;

– Trở thành các nhà đầu tư độc lập hoặc tự khởi nghiệp kinh doanh.

3/ CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ DU LỊCH

+ Làm cán bộ công chức, viên chức tại các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế và quản lý du lịch;

+ Làm cán bộ quản lý, nhân viên trong doanh nghiệp kinh doanh du lịch, như nhà hàng, khách sạn, tổ chức sự kiến, các khu du lịch);

+ Làm cán bộ quản lý và chuyên viên tại các điểm đến du lịch, như các khu bảo tồn thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa.

+ Làm cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu viên trong lĩnh vực kinh tế, kinh tế và quản lý du lịch tại các trường đại học, viện và trung tâm đào tạo và trung tâm nghiên cứu;

+ Có khả năng tự tạo lập và khởi nghiệp kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực kinh tế và quản lý du lịch;Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 99 Hồ Đắc Di, TP Huế
Điện thoại: 0234 3 883951
Website: tuyensinh.hce.edu.vn hoặc daihockinhtehue.com
Email: [email protected]