Trường Đại học Kinh tế sẽ tổ chức đánh giá luận án cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Thanh Khanh

Đề tài luận án: Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực Bình trị Thiên.

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Trịnh Văn Sơn 2. PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hòa

Thời gian: 14h00 ngày 21 tháng 3 năm 2019

Địa điểm: 04 Lê Lợi, TP. Huế

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự.